CHAMPIONS BRED BY USALEKSANDER WIELKI
Bule z Buzy
CHAMPION OF POLAND
JUNIOR CHAMPION OF POLAND

(WW, Ch.GB-SRB LEGENDARY LEON Timar
x JCh.PL BERTA z Klanu Ming)


KIDNEYS: OK
DOPPLER: OK

ARTUR GAL Bule z Buzy
CHAMPION OF POLAND
JUNIOR CHAMPION OF POLAND
(WW, Ch.GB-SRB LEGENDARY LEON Timar
x JCh.PL BERTA z Klanu Ming)


BAER: OK
DOPPLER: OK
UPC & USG: OK

owner: Stanisław Kiszka

ATENA Bule z Buzy
CHAMPION OF POLAND
JUNIOR CHAMPION OF POLAND
(WW, Ch.GB-SRB LEGENDARY LEON Timar
x JCh.PL BERTA z Klanu Ming)


BAER: OK
DOPPLER: OK
KIDNEYS: OK


ATYLLA HUN Bule z Buzy
CHAMPION OF POLAND
JUNIOR CHAMPION OF POLAND
(WW, Ch.GB-SRB LEGENDARY LEON Timar
x JCh.PL BERTA z Klanu Ming)


BAER: +/-
DOPPLER: OK
KIDNEYS: OK

owner: Marcin Michalski/ Sherdog FCI

CHABBY CHACKER
Bule z Buzy
CHAMPION OF POLAND
JUNIOR CHAMPION OF POLAND
(Ch.Pl BULL HUNTER Nabab
x Ch.Pl, JCh.Pl SAMANTHA FOX Family Buldożer)


L2HGA & HC - Clear

owner: Andrzej Mazur
COOL BUNIA Family Buldożer
CHAMPION OF POLAND
JUNIOR CHAMPION OF POLAND
(Ch.PL, JCh.PL COOL BULL Bullworld
x XIVA BULDOZER Ara-Scania)


BAER: OK
DOPPLER: OK
UPS/USG: OK

co-owner: Grzegorz Olerzko

FIERY LOVER Bule z Buzy
JUNIOR CHAMPION OF POLAND
(Ch.PL, JCh.PL ALEKSANDER WIELKI Bule z Buzy
x DAISY.D Z Klanu Ming)


owner: Andrzej Jaworski

FIRE-BOY Bule z Buzy
JUNIOR CHAMPION OF POLAND
(Ch.PL, JCh.PL ALEKSANDER WIELKI Bule z Buzy
x DAISY.D z Klanu Ming)


owner: Karol Szczerba

JANIS JOPLIN z Buzy
JUNIOR CHAMPION OF POLAND
(Ch.PL, JCh.PL ARTUR GAL Bule z Buzy
x Ch.PL, JCh.PL COOL BUNIA Family Buldożer)


BAER: OK
DOPPLER: OK

owner Joanna W.

LADY RED Bule z Buzy
CHAMPION OF SERBIA
JUNIOR CHAMPION OF SERBIA

(Ch.PL, JCh.PL ETERNITY MAN Buteo x JCh.PL BERTA z Klanu Ming)
 


LOGAN MAN Bule z Buzy
JUNIOR CHAMPION OF POLAND
POLISH WINNER 2011

(Ch.PL, JCh.PL ETERNITY MAN Buteo x JCh.PL BERTA z Klanu Ming)
 


MILKA TIMAR Bule z Buzy
JUNIOR CHAMPION OF POLAND
(Ch.PL, JCh.PL MOONFLOWER MODERATOR FOR TIMAR
x JCh.PL BERTA z Klanu Ming)

 

TARIF Bule z Buzy
JUNIOR CHAMPION OF POLAND
(Ch. TIAPAN MISTER CLEAN
x Ch.PL, JCh.PL ATENA Bule z Buzy)

 
owner: Anna Jelińska

SHELBY Bule z Buzy
CHAMPION OF POLAND
(CWMDULAIS CYBERMAN x BULLA Z BUZY Family Buldożer)

DOPPLER: OK
KIDNEYS: OK

owner: Iza Dytkowska


© Copyright 2013 BULE Z BUZY FCI. All rights reserved.